Lovelime
Image default
Society / Relationships

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?

Bij het intreden van het huwelijk kiezen sommige koppels ervoor om het huwelijk in gemeenschap van goederen om te zetten in huwelijkse voorwaarden. Trouwen in gemeenschap van goederen betekent dat bij het ingaan van het huwelijk, alle bezittingen, het vermogen en de schulden van elke partner nu van beide samen zijn. Als er dan een echtscheiding zou plaatsvinden, heeft iedere partner recht op de helft. Wanneer dit omgezet wordt naar huwelijkse voorwaarden betekent dat dat iedere partner zijn eigen bezittingen behoudt of dat er afspraken worden gemaakt van wie wat is. 

Ook wanneer het huwelijk al voltrokken is, kan er nog gekozen worden om huwelijke voorwaarden op te stellen. Zo kunnen er tijdens het huwelijk enkele omstandigheden veranderen waardoor dat handig kan zijn, bijvoorbeeld wanneer een van de partners een eigen bedrijf wil oprichten. Dan kunnen er nog steeds huwelijkse voorwaarden worden opgesteld indien beide partners daar akkoord mee zijn.   

Huwelijkse voorwaarden optellen gebeurt bij een notaris, die zet alle afspraken die het koppel wil maken vast op papier. Daarnaast adviseert hij wat er het verstandigst is in jullie situatie. Voor extra advies kan er ook een advocaat Zuid-Holland ingeschakeld worden. De notaris maakt een akte op die erna door de rechtbank moet worden goedgekeurd. De rechtbank controleert of het document niet in strijd is met de wet en of er geen derden zijn die er nadeel aan ondervinden, zo kan het bijvoorbeeld dat schuldeisers er door gehinderd worden. Daarna moet de akte binnen de 3 maanden ondertekend worden bij de notaris, dan pas gaan de huwelijkse voorwaarden in.

Als het ongeluk ooit zou toeslaan en er een echtscheiding wordt aangevraagd, zal de echtscheiding voltrokken worden met de voorwaarden die eerder beschreven zijn. Er hoeft dan geen mediator of scheidingsbemiddelaar aan de pas te komen, aangezien alle regels en afspraken voor verdeling van de bezittingen al vastgelegd is.

http://ebhlegal.nl