Ik krijg geen goede erectie. Wat helpt?

Een erectiestoornis kan diverse emoties oproepen bij mannen; het laat in de meeste gevallen de man niet onberoerd en kan het beeld van ‘mannelijkheid’ aantasten. Wat doet u wanneer u merkt last te hebben van erectiestoornissen? 

Oorzaken

  • Binnen de normale levensloop zal een erectie, naarmate de decennia passeren, minder krachtig zijn. Spreid uw hand in de lucht voor u, en begin bij de duim; dit representeert de erectie tijdens de tienerjaren, de wijsvinger de twintigerjaren en zo loopt u het rijtje langs tot de vijftigerjaren. Herkent u de stand? Komt deze overeen met de stand van uw geslachtsdeel tijdens een erectie, dan is dit een normale stand binnen uw leeftijdscategorie. 
  • Medicatie. Medicatie kan ten grondslag liggen aan: een verminderde erectie. Afname van erectie tijdens het vrijen, het niet of nauwelijks komen tot een ejaculatie. Zie voor meer informatie: dit artikel
  • Psychische achtergrond: Misbruik tijdens de jeugd, of andere traumatische gebeurtenissen kunnen mede de oorzaak vormen van erectiestoornissen. Anderzijds kunnen ook andere, (tijdelijke) omstandigheden die een beroep doen op de psyche, de oorzaak zijn. Chronische onzekerheid, of tijdelijke stressfactoren kunnen mede bepalend zijn. De zin in seks kan afnemen, of een nieuwe partner roept onzekerheid op. Een bezoek aan een psycholoog kan raadzaam zijn in deze gevallen. 
  • Te weinig erotiek binnen de vaste relatie. Is de erotiek ver te zoeken omdat er door de jaren heen een vastgeroeste voorspelbaarheid is geraakt binnen de relatie, dan kan dit sterk libido verlagend werken en uiteindelijk tot erectiestoornissen leiden. 

 

Hulpmiddelen

In het laatst geval is er nog de nodige winst te behalen, door de horizon te verbreden. Ontdek de vele hulpmiddelen. Het toevoegen van hulpmiddelen kan uw relatie een stevige zet in de goede richting geven. Belangrijk is het u open te stellen hiervoor en niet te snel afwijzend of beschaamd te zijn. Bent u al langere tijd samen met uw partner, dan is het belangrijk om samen te groeien naar het volgende level. Het is iets wat u samen doet en ontdekt. 

Een mooi voorbeeld … de bekende hit “Escape” (ter inspiratie!)

https://www.depaarsekeizerin.nl/info-adviezen/oorzaken-erectiestoornissen