Lovelime
Image default
Auto's en Motoren

Wat moet je weten over de WA-verzekering?

Het is je ongetwijfeld wel bekend dat er op de markt tal van verschillende soorten autoverzekeringen zijn terug te vinden. Veel mensen stellen zich dan ook de vraag welke van deze verschillende verzekeringen nu precies bij wet verplicht is. Dat geldt enkel en alleen voor de zogenaamde WA-verzekering. Voor dit type van verzekering geldt dat ze is verplicht omdat ze er eigenlijk voor dient te zorgen dat elke deelnemer aan het verkeer is beschermd tegen geleden schade die de fout is van een derde. Dit lijkt misschien in eerste instantie een beetje complex, maar in de praktijk valt dit best wel mee. In ieder geval, wil jij graag meer te weten komen over het afsluiten van de WA-verzekering? Dan zal je kunnen vaststellen dat je daarvoor hier zonder meer aan het goede adres bent!

Uit welke dekkingen bestaat de WA-verzekering?

Voor de WA-verzekering geldt dat er eigenlijk geen sprake is van “dekkingen”. In principe geldt voor deze verzekering dan ook dat ze slechts bestaat uit één enkele dekking. Het betreft hier specifiek de dekking die schade dekt die door jou wordt veroorzaakt aan derden. Dit betekent dat er dus sprake moet zijn van verwijtbare schade die door jou werd aangebracht aan de derde partij. Is de omgekeerde situatie het geval? Dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Dan is het namelijk zo dat de tegenpartij de schade moet vergoeden die aan jouw voertuig is aangebracht.

Het feit dat de WA-verzekering slechts bestaat uit één enkele dekking zorgt er in de praktijk voor dat de premie stevig binnen de perken kan worden gehouden. Dit is dan ook veruit de voordeligste van alle autoverzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden. Geldt voor jouw financiële situatie dat ze slechts een beperkte prijs toelaat voor het verzekeren van je auto? Dan zal je al snel tot de conclusie komen dat het afsluiten van de WA-verzekering wellicht de interessantste keuze is.

Waarom is de WA-verzekering wettelijk verplicht?

Het is je meer dan waarschijnlijk wel bekend dat de autoverzekering in Nederland evenals in de rest van Europa is terug te vinden op de lijst met verplichte verzekeringen. Dit geldt enkel en alleen voor deze WA-verzekering. Het staat je als verzekeringnemer uiteraard vrij om te kiezen voor één van de uitgebreidere autoverzekeringen, maar een verplichting is dat niet. Kies jij er uiteindelijk toch voor om een WA+ beperkt of een WA+ volledige cascoverzekering af te sluiten? Dan zal je altijd kunnen vaststellen dat ook de dekking van de WA-verzekering daar uiteraard deel van uitmaakt.

De WA-verzekering is bij wet verplicht omdat de overheden van de Europese landen er graag voor willen zorgen dat elke deelnemer aan het verkeer is verzekerd, maar dan wel voor schade die niet door hem of haar zelf werd veroorzaakt. Het spreekt voor zich dat de WA-verzekering hier zonder ook maar enig probleem voor kan zorgen. Daarom is ze ook wettelijk verplicht.

Is de premie van de WA-verzekering wettelijk bepaald?

Net omwille van het feit dat de WA-verzekering een wettelijk verplichte autoverzekering is denken bijzonder veel mensen dat de premie van deze verzekering is vastgesteld. Dat is echter niet zo. Op het moment dat je deze autoverzekering op vlak van kostprijs gaat vergelijken tussen verschillende verzekeraars zal je kunnen vaststellen dat er wel degelijk bepaalde verschillen merkbaar zijn. Deze verschillen mogen dan op het eerste zicht misschien niet zo ongelofelijk groot zijn, toch dien je er rekening mee te houden dat de premie van je verzekering periodiek dient te worden betaald. Je kan dus met andere woorden niet één keer besparen, maar wel vele maanden en jaren achtereenvolgend. In ieder geval, de premie van dit type autoverzekering is dus niet vastgesteld.

Hoe kan je besparen op de WA-verzekering?

De hierboven aangegeven informatie heeft duidelijk gemaakt dat de premie die wordt aangerekend voor de WA-verzekering niet is vastgesteld. Dit betekent dat ze binnen bepaalde grenzen kan worden aangepast. Ook jij als verzekeringnemer kan hier zelf toe bijdragen. Er bestaan namelijk best een aantal interessante mogelijkheden om de sowieso reeds lage verzekeringspremie van de WA-verzekering nog verder te kunnen drukken. Wil jij de belangrijkste bespaartips ook graag ontdekken? Dat maken we voor jou mogelijk middels het onderstaande overzicht.

1.) Laat het eigen risico van de verzekering optrekken

Voor deze eerste tip geldt voor veel mensen ongetwijfeld dat ze wat vreemd in de oren zal klinken. Dat is het gevolg van het feit dat de meeste mensen graag vooral willen kunnen rekenen op een zo laag mogelijk eigen risico. Dit betekent namelijk dat je bij een schadegeval slechts een zeer beperkt bedrag zelf zal moeten ophoesten. Dat klopt, maar toch geldt er hiervoor ook een keerzijde aan de medaille. Een zo laag mogelijk eigen risico resulteert namelijk in een vrij hoge verzekeringspremie.

Door ervoor te kiezen om het eigen risico op je WA-verzekering te verhogen zal je kunnen vaststellen dat de periodieke verzekeringspremie die je moet betalen aanzienlijk kan worden verlaagd. Dat is interessant, want deze premie betaal je uiteraard niet één keer, maar wel elk jaar opnieuw. In het bijzonder wanneer je een voorzichtige chauffeur bent die niet veel schadegevallen veroorzaakt zal je kunnen vaststellen dat jouw WA-verzekering op deze manier nog heel wat voordeliger zal worden.

2.) Vergelijk de WA-verzekering altijd bij verschillende verzekeraars

De bovenstaande bespaartip is er reeds één die je heel wat financieel voordeel kan opleveren. Er is echter meer. Het is namelijk naast bovenstaande zo dat heel wat mensen er niet voor kiezen om hun WA-verzekering te gaan vergelijken bij verschillende verzekeraars. Dit vooral omdat ze vermoeden dat de premie van deze verzekering toch is vastgesteld. Dat is echter niet correct. Eerder op deze pagina werd reeds duidelijk gemaakt dat deze premie wel degelijk bepaalde verschillen kan vertonen.

Omwille van bovenstaande is het vergelijken van de premie van je WA verzekering altijd interessant. Het uitvoeren van zo’n vergelijking neemt tegenwoordig nog nauwelijks tijd in beslag terwijl je toch kan rekenen op een aantrekkelijke besparing. Het mag dus duidelijk zijn, vergeet zeker niet om de verzekeringspremie van je autoverzekering even af te toetsen bij verschillende verzekeraars.