Lovelime
Image default
Zakelijk

Het afsluiten van de collectieve zorgverzekering

Het afsluiten van een collectieve zorgverzekering kan ervoor zorgen dat verzekeringskosten omlaag gaan. Maar hoe staat het met de mogelijkheden voor het afsluiten van een collectieve verzekering in 2023?

Korting door een collectieve zorgverzekering

Het grootste voordeel dat het afsluiten van een collectieve verzekering biedt, is de korting op de premie van uw zorgverzekering. Tot voor kort hield deze korting al gauw een paar procent van het premiebedrag in. Dit betekent korting voor bijvoorbeeld werkgevers die een collectieve zorgverzekering afsluiten voor al hun werknemers. Recent is er een wetsvoorstel aangenomen waardoor werkgevers geen korting meer krijgen bij het afsluiten van collectieve zorgverzekeringen. Werkgevers moeten er dan ook rekening mee houden dat ze in 2023 geen korting meer krijgen op de premie van de zorgverzekering van werknemers.

Een eerlijke premie voor uw zorgverzekering

De Tweede Kamer heeft in april ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de korting op de zorgpremie bij het afsluiten van een collectieve verzekering wordt afgeschaft. In 2020 werd het kortingspercentage al van 10 naar 5 procent verlaagd. De reden waarom de overheid nu definitief van deze korting af wil, is dat het hier gaat om een korting die feitelijk door de andere verzekerden wordt betaald. De premie van de zorgverzekering wordt voor iedereen verhoogd en vervolgens krijgen collectief verzekerden dit terug alsof het om een korting gaat. Voormalig minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport hoopt dat de afschaffing van de collectiviteitskorting in de zorg daarnaast leidt tot een overzichtelijker polisaanbod.

Wat verandert er?

Met het afschaffen van de collectieve zorgverzekering moeten zorgverzekeraars voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie in rekening brengen. De definitieve inwerktreding van het wetsvoorstel wordt nog door een koninklijk besluit vastgelegd, maar wordt verwacht in januari 2023. Het afschaffen van de collectiviteitskorting zal ervoor zorgen dat de zorgverzekering voor collectief verzekerden per jaar zo’n 80 euro duurder wordt. Voor niet-leden van een collectiviteit betekent het echter dat de premie omlaag zal gaan.

Wat merkt u van de afschaffing van collectief verzekeren in de zorg?

De nominale zorgpremie voor een basisverzekering gaat naar verwachting volgend jaar met 15 euro per maand omhoog. De nominale premie is de premie die de overheid berekent zonder eventuele kortingen of opslagen. Of het effect van het afschaffen van de collectiviteitskorting terug is te zien in de premies voor de zorgverzekering