Lovelime
Image default
Society / Relationships

Adequaat reageren op agressieve situaties leer je hier!

De zorg lijkt steeds meer zorgen te krijgen. Niet enkel komt de branche momenteel personeel te kort, ook lijkt het huidige personeel meer lasten op zijn of haar schouders te krijgen. De zorg heeft het zwaar momenteel. Alsof dat nog niet genoeg zou zijn, brak er afgelopen jaar een pandemie uit die alles op zijn kop heeft gezet.

Om het personeel van de zorg een riem onder het hart te steken, worden er diverse trainingen aangeboden om het personeel te helpen in het handelen in heftige situaties. Zo worden de medewerkers steeds vaker geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag in de zorg. Een situatie waarin het soms lastig kan zijn om de juiste keuzes te maken.

Wat biedt de training aan?

Er zijn diverse trainingen die gezamenlijk vrijwel een overeenkomend doel hebben: om kunnen gaan met agressie. In de cursus ‘omgaan met agressie’ leren verzorgenden en verpleegkundigen agressief gedrag vroegtijdig op te merken en op de juiste manier te kunnen reageren op de situatie. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan het bepalen van de grenzen en een heldere communicatie onderling.

Hoe en waar wordt er geoefend?

Uiteraard kun je pas spreken van een geslaagde training als je in praktijk hebt kunnen laten zien dat de training daadwerkelijk invloed heeft gehad op de handelingen. Om zelfverzekerd te kunnen zijn van de progressie oefenen de deelnemers in een veilige omgeving met een professioneel acteur. De acteur zal agressief gedrag vertonen, waarop de deelnemers met de aangeleerde vaardigheden zullen reageren. Door in praktijk te oefenen met de situatie zullen de zorgmedewerkers voorbereid zijn op incidenten op de werkvloer. Om bij de realiteit te blijven, gaat iedere training van start met een inventarisatie van wat er op dat moment speelt op de betreffende afdeling of organisatie van de sprekende deelnemer.

http://zelfsterk.nl